Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia gồm 3 phần với nhiều công thức toán học được áp dụng thường xuyên củng cố kiến thức ôn luyện.

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Để ghi nhớ hết các công thức Toán học lớp 12 thì các thí sinh cần lên kế hoạch ôn luyện cụ thể để ghi nhớ và vận dụng các công thức đó vào bài thi hiệu quả nhất.

Ôn thi phần 1: Đại số

 1. Tam thức bậc 2
 2. Bất đẳng thức Cauchy
 3. Cấp số cộng
 4. Cấp số nhân
 5. Phương trình, bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
 6. Phương trình, bất phương trình chứa căn
 7. Phương trình, bất phương trình logarit
 8. Phương trình, bất phương trình mũ
 9. Lũy thừa
 10. Logarit

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Ôn thi Phần Lượng giác

Bao gồm 3 chuyên đề lớn

 1. Công thức lượng giác
 2. Phương trình lượng giác
 3. Hệ thức lượng trong tam giác

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Ôn thi Phần Đạo hàm – Tích phân – Hình học – Nhị thức Newton

 1. Đạo hàm
 2. Bảng các nguyên hàm
 3. Diện tích hình phẳng – Thể tích vật thể tròn xoay
 4. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
 5. Phương pháp tọa độ trong không gian
 6. Nhị thức Newton

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Toàn bộ công thức môn Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia 2018

Trên đây là toàn bộ công thức toán được xoay quanh các chuyên đề Toán THPT, nếu các thí sinh có thể nắm vững công thức này và vận dụng tốt vào bài thi thì điểm 9, điểm 10 trong Kỳ thi THPT Quốc gia sắp đến là điều có thể dễ dàng thực hiện.

Tin tức - Tags: ,