Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong Toán lớp 7 cơ bản

Dựa vào kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa lớp 7 phần Đại số, chương Hàm số và Đồ thị của Toán lớp 7 cơ bản và hướng dẫn giải bài tập chi tiết.

Để có thể hoàn thành chương trình học toán cấp 2, đặc biệt là chương trình toán lớp 7, phần đại số thì bạn bắt buộc phải nắm vững các kiến thức của phần hàm số và đồ thị dưới đây. Cùng xem các dạng bài tập và hướng dẫn giải chi tiết như sau:

Các dạng bài toán cơ bản phần Hàm số và Đồ thị của Toán lớp 7

Dựa vào kiến thức cơ bản của chương trình sách giáo khoa Đại số 7, bạn có thể gặp một số dạng toán cơ bản như sau:

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Kiến thức nền tảng trên đây sẽ là cơ sở để bạn hoàn thành chương trình toán lớp 7 cơ bản theo chương trình sách giáo khoa.

Hướng dẫn giải một số bài tập cơ bản của Đại số 7

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong toán lớp 7 cơ bản

Nếu làm tốt dạng bài tập trên đây thì bạn hoàn toàn có thể làm tốt bài tập toán lớp 8 và các lớp tiếp theo trong chương trình sách giáo khoa cấp 2.

Tin tức - Tags: , , ,