Làm quen với số nguyên âm trong Toán lớp 6 cơ bản

Bên cạnh số tự nhiên và các tập hợp số cơ bản thì bạn cũng có thể nhận thấy trong chương trình toán lớp 6, phần Đại số còn có chương tập hợp số nguyên âm cơ bản.

Theo chương trình sách giáo khoa toán cấp 2, phần số nguyên âm của toán lớp 6 là phần cơ bản mà bạn cần phải hoàn thành để chuyển sang các nội dung khác của Đại số 6 cơ bản nhất cùng với hướng dẫn giải chi tiết sau đây.

Một số dạng toán cơ bản trong chương trình đại số 6

Khi học chương trình sách giáo khoa toán lớp 6 thì bạn cần phải làm quen với tập hợp số nguyên âm với các nội dung cơ bản như sau:

Bài 1. Hình 35 minh họa một phần các nhiệt kế (tính theo độ C):

a) Viết và đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế.

b) Trong hai nhiệt kế a và b, nhiệt độ nào cao hơn ?

Làm quen với số nguyên âm trong Toán lớp 6 cơ bản

Bài giải:

a)  -30đọc là âm 3 độ; -20đọc là âm 2 độ; 00 đọc là 0 độ; 20 đọc là 2 độ; 30 đọc là 3 độ

b) -20cao hơn -30

Bài 2. Đọc độ cao của địa điểm sau:

a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-pan) là 8848 mét (cao nhất thế giới);

b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc vùng biển Phi-líp-pin là -11 524 mét ( sâu nhất thế giởi).

Bài giải:

a) Đỉnh núi Ê-vơ-rét cao 8848m.

b) Đáy vực Ma-ri-an cao âm 11524m

Hoàn thành các bài tập trên thì bạn có thể hoàn thành tốt các bài toán Số học 6 cơ bản.

Hướng dẫn giải chi tiết một số bài toán trong tập hợp số nguyên âm

Bài 3. Vẽ một trục số và vẽ:

– Những điểm nằm cách điểm OO ba đơn vị,

– Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 00.

Bài giải

Hai điểm 33 và −3−3 cách đều điểm OO ba đơn vị.

Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm OO và AA và A′A′,BB và B′B′, CC và C′C′.

Làm quen với số nguyên âm trong Toán lớp 6 cơ bản

Cùng với kinh nghiệm và kiến thức cơ bản, chúng ta sẽ cùng giải một số bài tập toán lớp 6 phần tập hợp số nguyên âm như trên.

Bài 4. Người ta còn dùng số nguyên để chỉ thời gian trước Công nguyên. Chẳng hạn, nhà toán học Pi-ta-go sinh năm -570 nghĩa là ông sinh năm 570 trước Công nguyên.

Hãy viết số (nguyên âm) chỉ năm tổ chức Thế vận hội đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công nguyên.

Bài giải:

Thế vận hội đầu tiên tổ chức vào năm -776.

Làm quen với số nguyên âm trong Toán lớp 6 cơ bản

 

Tin tức - Tags: , , ,