Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông – Toán lớp 9

Nhờ nền tảng kiến thức các phần Hình học 6, 7, 8, và phần hệ thức lượng trong tam giác vuông, bạn có thể tự tin áp dụng công thức để hoàn thành các dạng toán Hình học 9.

Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 9 cũng đã triển khai các chương trình Hình học 9 phù hợp với năng lực, trình độ và chuẩn bị nền tảng lên cấp 3. Dưới đây là dạng toán cơ bản và hướng dẫn chi tiết.

Một số bài toán cơ bản về hệ thức lượng trong tam giác vuông

Với khối lượng kiến thức của chương trình Hình học 9 thì bạn có thể gặp phải một số dạng toán phần hệ thức lượng trong tam giác vuông với các kiểu đề bài như sau:

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Toán lớp 9-1

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Toán lớp 9-2

 

Hướng dẫn giải chi tiết các bài toán trong phần Hình học 9 Chương I

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Toán lớp 9-3

Ôn tập dạng toán phần Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Toán lớp 9-4

Tin tức - Tags: , , ,