LSS là phí gì ? Những mức phí LSS ở những khu vực khác nhau ?

Câu hỏi “LSS là phí gì” hiện nay đang được khá nhiều người tìm hiểu. Vì vậy bài viết này sẽ giúp mọi người tìm hiểu thêm những chi tiết của phí LSS.

LSS là phí gì ?

Phí LSS ( Có tên đầy đủ là: Low Sulphur Surcharge) là một phụ phí giảm khí thải lưu huỳnh. Quy định này được áp dụng từ tháng 1 năm 2015, phụ phí này được áp dụng cho những loại tàu chạy bằng nhiên liệu sạch.

Phí LSS này sẽ nộp về các hãng tàu để có thể tuân theo những quy định chung của Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế(IMO) vào năm 2012 Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế nhằm giảm được lượng khí thải từ nhiên liệu chứa sulfur của các tàu chở hàng. Những hãng tàu sẽ sử dụng phí LSS này để có thể chuyển đổi sang loại nhiên liệu có ít  sulfur hoặc đầu tư để có thể nâng cấp tàu chở hàng của mình để xử lý lượng sulfur trước khi  nó được thải ra ngoài.

LSS là phí gì ?

LSS là phí gì ?

Những mức phí LSS ở những khu vực khác nhau ?

Tây Bắc Châu Âu / New York: $50-150

Baltic / New York: $150-260

Tây Bắc Châu Âu / Savannah: $100-200

Baltic / Savannah: $150-300

Tây Bắc Âu / Bờ Đông, Canada: $80-260

Baltic / Bờ Đông, Canada: $180-370

Trung Quốc / Tây Bắc Châu Âu: $30-50

Quảng Tây / Trung Quốc: $35-150

Quảng Đông / Trung Quốc: $50-60

Tại sao mức phí LSS càng ngày càng tăng giá ?

Phí LSS bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2020, Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) đã đưa ra yêu cầu nhằm làm giảm được lưu lượng khí sulfur cho các tàu chở hàng và để có thể giảm được 85% lưu lượng khí so với mức quy định được áp dụng trong năm 2012 (tức là giảm từ 3.5% xuống 0.50%m/m) . Tháng 1 năm 2020 phụ phí này đã được áp dụng cho các cảng hàng xuất nhập khẩu đều tăng đột biến, đây là một lý do gây ảnh hưởng đến chi phí của những doanh nghiệp. Nhưng đây là một sự tăng giá và lý do bảo vệ môi trường biển chính đáng  thì có lẽ là hợp lý.

Hình ảnh khí thải

Hình ảnh khí thải

Nói chung hiện nay việc bảo vệ môi trường chính là một vấn đề có tầm quan trọng nhất của thế giới, việc có thêm phụ phí LSS này sẽ giúp cho các hãng tàu chuyên chở hàng trên thế giới hiểu thêm và có trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên toàn cầu.

Đọc thêm: Trung tá tiếng anh là gì ? Tiểu sử lấy lừng của một Trung tá trong Quân đội Việt Nam

Hỏi Đáp -