Các dạng toán số phức có lời giải chi tiết

Với các dạng bài tập số phức được trình bày dưới đây, các em học sinh sẽ có được kiến thức cơ bản và nâng cao về số phức, hướng giải các bài tập, các em sẽ không còn lo sợ tới các bài tập số phức nữa.

Các dạng toán số phức có lời giải chi tiết bao gồm:

1) Các phép toán trên số phức

2) Căn bậc của số phức và phương trình bậc hai trên tập số phức

3) Giải phương trình bậc hai trên tập số phức

4) Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z

5) Tìm số phức z có môđun nhỏ nhất, lớn nhất

6) Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng

7) Một số bài toán về chứng minh

Tin tức - Tags: