Bảng 29 chữ cái tiếng Việt chuẩn nhất

Bảng 29 chữ cái tiếng Việt chuẩn nhất được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố và ban hành được Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT thì bảng chữ cái tiếng Việt có 29 chữ cái. Kèm theo đó là cách viết in hoa, viết thường. Và các chữ ghép đôi, ghép ba kèm

Bảng chữ cái tiếng Việt

(Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục số 240/QĐ-BGD ngày 05-3-1984 ban hành Quy chế về chính tả tiếng Việt và về thuật ngữ tiếng Việt)

Bảng 29 chữ cái tiếng Việt chuẩn nhất

29 chữ cái tiếng Việt

Cách viết in hoa chữ cái Tiếng Việt

A Ă Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V X Y

Cách viết thường chữ cái Tiếng Việt

a ă â b c d đ e ê g h i k l m n o ô ơ p q r s t u ư v x y

Cách đọc bảng chữ cái Tiếng Việt

Chữ cái

Tên gọi

A

a

Ă

á

Â

B

bê, bờ

C

xê, cờ

D

dê, dờ

Đ

đê, đờ

E

e

Ê

ê

G

giờ, giê

H

hát, hờ

I

i

K

ca, cờ

L

e-lờ, lờ

M

e-mờ, em-mờ, mờ

N

e-nờ, em-nờ, nờ

O

o

Ô

ô

Ơ

ơ

P

pê, pờ

Q

cu, quy, quờ

R

e-rờ, rờ

S

ét-xì, sờ

T

tê, tờ

U

u

Ư

ư

V

vê, vờ

X

ích xì, xờ

Y

i dài, i

Chữ ghép đôi, ghép ba

Tiếng việt có 11 chữ ghép biểu thị phụ âm gồm:

– 10 chữ ghép đôi: ch, gh, gi, kh, ng, nh, ph, qu, th, tr

– 1 chữ ghép ba: ngh

Tin tức - Tags: , , , , ,