Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất

Ở bài viết này Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em cách đếm số đoạn thẳng, đếm số hình tam giác làm sao đúng và nhanh nhất.

Hướng dẫn: Học sinh đọc hiểu bản chất trước khi áp dụng công thức ghi nhớ cách đếm tổng quát.

1. Đếm đoạn thẳng dựa vào số điểm

Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất

– Nhìn hình trên ta nhận xét

+ Với 1 điểm, có hai đoạn thẳng nối từ điểm đó tới hai điểm còn lại: AB; AC

+ Với 3 điểm, ta có 6 đoạn thẳng (2×3 = 6), nhưng như vậy mỗi đoạn thắng đã đếm hai lần, nên thực tế chi có: 6 : 2 = 3 (đoạn thẳng)

Tổng quát: với n điểm ta có số đoạn thẳng = n x (n -1): 2 (đoạn thẳng)
Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất-1

Ví dụ: Trong 1 cuộc họp có 20 người, ai cũng bắt tay với người khác. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Bài giải

Vận dụng: Coi mỗi điểm là “một người”, mỗi đoạn thẳng nối 2 điểm như là “1 cái bắt tay” giữa hai người.

Số cái bắt tay là:

20 x 19:2 = 190 (Cái)

Đáp số: 190 cái bắt tay

2. Đếm tam giác

Cách đếm số đoạn thẳng, hình tam giác nhanh nhất-2

Nhận xét: số tam giác bằng số đáy, số đáy chính là số các đoạn thẳng
Bài giải

Nhận xét: Các tam giác trên đều có chung 1 đỉnh M, số tam giác chính bằng số đáy mà số đáy chính là số đoạn thẳng được nối bởi 6 điểm: A; B; C; D; E; G

Số đoạn thẳng ở đáy là:

6 x 5 : 2 = 15 (đoạn thẳng)

Vậy có 15 tam giác

Đáp sổ: 15 tam giác

Ngoài ra các em nên đọc thêm bài viết về cách đếm hình này: https://truongquochoc.com/phuong-phap-dem-hinh-tam-giac-hinh-vuong-hinh-chu-nhat/

Tin tức - Tags: ,