Thầy Hùng Anh nhận dạy kèm 2 môn Sinh, Lý tại nhà

Thầy Hùng Anh có kinh nghiệm nhiều năm liền dạy 2 môn Sinh học và Vật lý cấp 2, cấp 3. Thầy rất nhiệt tình, quan tâm tới học sinh trong quá trình dạy học.

Thầy Hùng Anh nhận dạy kèm 2 môn Sinh, Lý tại nhà

Gia sư Lý, Gia sư Sinh học - Tags: , , ,