Gia sư môn Sinh luyện thi đại học cô Liên

Cô Liên tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, có kinh nghiệm gia sư 4  năm học, là sinh viên tiêu biểu của khoa.

Gia sư môn Sinh luyện thi đại học cô Liên

Gia sư Sinh học - Tags: , ,