Nhận dạy kèm Vật Lý lớp 10 thầy Đoàn Nam Đế

Thầy Đoàn Nam Đế có nhiều năm kinh nghiệm trong việc dạy kèm cho học sinh cấp 3. Thầy chuyên dạy kèm Vật Lý cho học sinh lớp 10.

Nhận dạy kèm Vật Lý lớp 10 thầy Đoàn Nam Đế

Gia sư Lý - Tags: , ,