Gia sư Lý

Giáo viên Vật Lý giỏi, đội ngũ Gia sư Lý có kinh nghiệm dạy kèm giúp học sinh không còn sợ hãi môn học khô khan này và từng bước tiến bộ.