Hướng dẫn giải bài tập Vật lí 11 chương trình nâng cao

Cuốn sách này được hiên soạn theo chương trình Vật lí lớp 11 – Chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng từ năm học 2007 – 2008.

Mục tiêu của cuốn sách này là giúp cho các em học sinh có tài liệu tham khảo trong việc trả lời các câu hỏi lí thuyết và giải bài tập trong chương trình vật lí 11.

Mặt khác, các tác giả cũng muốn cung cấp cho các vị phụ huynh và các thầy cô giáo tài liệu tham khảo để hướng dẫn cho con em và học sinh của mình trong quá trình học tập.

Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi trình bày nội dung theo bố cục chương trình Vật lí 11 – chương trình nâng cao.

Nội dung gồm hai phần:

PHẦN I – ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC

PHẦN II – QUANG HỌC

Bố cục mỗi bài gồm:

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG.

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI PHẦN CÂU HỎI GỢI Ý.

C. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI & GIẢI BÀI TẬP CƠ BẢN.

D. MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG.

E. GIẢI VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG.

Đọc sách Hướng dẫn giải bài tập Vật lí 11 chương trình nâng cao:

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,