Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12

Cuốn sách Phương pháp giải các dạng bài tập tin học 12 được biên soạn trên cơ sở chương trình giảng dạy tin học lớp 12 phân ban mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008. Nội dung dược thiết kế theo từng bài học cụ thế, trong đó chia thành hai phần:

Phần 1: Tóm tắt lí thuyết: Nội dung phần này giới thiệu các kiến thức trọng tâm của bài học và các vấn đề cần chú ý khi làm bài tập liên quan đến nội dung bài học.

Phần 2: Câu hỏi và bải tập áp dụng: Nội dung phần này dược biên soạn thành 2 phần: các bài tập trắc nghiệm cơ bản và nâng cao, các bài tập tự luận cơ bản và nâng cao.

Ở chương thứ 5 trình bày phương pháp giải bài tập theo chủ đề các em vận dụng và thực hành, thông qua dó có thế tổng hợp lại kiến thức.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ mang lại nhiêu bổ ích và thiết thực giúp đỡ các em trong quá trình học tập bộ môn này. Ngoài ra, sách còn có thể làm tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.

Đọc Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12 – P1

 

Đọc Ebook Phương pháp giải các dạng bài tập Tin học 12 – P2

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: