Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 tự luận và trắc nghiệm

Các em học sinh lớp 12 thân mến,

Năm học 2008 – 2009 các em được học môn Ngữ văn lớp 12 theo sách giác khoa mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phương pháp học tạp Ngữ văn mới lại rất coi trọng luyện tập thực hành – vừa để củng cố kiến thức vừa rèn luyện kì năng Ngữ văn. Đó là lí do chúng tôi biên soạn cuốn sách Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 (toàn tập) giúp các em có thể chủ động học tốt môn Ngữ văn ở lớp 12.

Cuốn sách gồm hai phần Kiến thức cơ bản và Bài tập có liên quan với nhau: kiến thức cơ bản là cơ sở để giải bài tập, và đến lượt mình, bài tập lại củng cố kiến thức ở mức sâu hơn. Trọng tâm cuốn sách là phần bài tập, với cấu trúc như sau:

PHẦN I: KIẾN THỨC CƠ BẢN (tóm tắt)

PHẦN II: BÀI TẬP THỰC HÀNH

A. Bài tập trắc nghiệm: Văn, Tiếng Việt, Làm văn (có đáp án)

B. Bài tập tự luận: Văn, Tiếng Việt, Làm văn (mỗi đơn vị bài tập gôm 3 phần: đề, hướng dẫn thực hiện, gợi ý làm bài).

C. Một số bài văn tham khảo.

D. Giới thiệu đề kiểm tra tổng hợp cuối năm.

Hi vọng cuốn sách sẽ giúp ích thiết thực cho các em trong viêc học tập môn Ngữ văn ở lớp 12.

Đọc sách Kiến thức cơ bản và bài tập Ngữ văn 12 tự luận và trắc nghiệm:

 
Ebook, Sách tham khảo - Tags: