Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu phần Hình học

Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu phần Hình học là cuốn sách gồm những bài toán chọn lọc và sắp xếp có hệ thống, không những có tác dụng củng cố kiến thức và các kỹ năng cơ bản mà còn nâng cao trình độ tư duy, sức sáng tạo gây lòng say mê học toán cho học sinh.

Mỗi bài toán đểu có lời giải chi tiết hoặc vắn tắt tùy mức độ khó dễ. Ngoài những mục đích đã nêu, bộ sách đã trang bị những kiến thức cơ bản có đào sâu nhằm tạo ra nên tảng tin cậy để các em tiếp tục học tập tốt môn toán ỏ bậc phố thông trung học hoặc tiếp tục tự học.

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ đáp ứng dược yều cầu của bạn đọc.

Đọc Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu phần Hình học:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,