Chuyên Đề Văn THCS – Những Bài Làm Văn Mẫu 9 tập 1, tập 2

Cuốn sách Những Bài Làm Văn Mẫu 9 nhằm giúp các em học sinh tốt môn Làm văn ở lớp và ở nhà, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh.

Quyển sách này nêu rõ cách làm cụ thể từng bài thuộc các thể loại: văn tự sự, tự sự với miêu tả biểu cảm, văn thuyết minh và văn nghị luận. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài đạt kết quả cao hơn.

Các em cố gắng nắm vững phương pháp, xác định đúng yêu cầu của từng đề, đọc kĩ từng bài văn mẫu. từ đó viết thành bài văn riêng của mình. Mỗi bài văn sẽ là một tác phẩm nhỏ do chính các em sáng tạo.

Mong rằng cuốn sách này sẽ đem lại cho các em những điều thiết thực và bổ ích.

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,