Chuyên Đề Văn THCS – Những Bài Làm Văn Mẫu 8 tập 1, tập 2

Quyển “Những Bài Văn Mẫu 8” này được biên soạn nhằm giúp các em học tập tốt môn làm văn ở lớp và ở nhà, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh.

Dựa trên chương trình Làm văn lớp 8, tác giả nêu rõ cách làm cụ thể từng bài thuộc các thể loại văn tự sự, tự sự kết hợp với văn miêu tả biểu cảm, văn thuyết minh, văn nghị luận. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài đạt hiệu quả cao hơn.

Các em cố gắng nắm vững lý thuyết, tìm hiểu yêu cầu của từng đề, đọc kĩ từng bài văn, để từ đó viết thành bài làm riêng của mình. Mỗi bài văn sẽ là một tác phẩm nhỏ do chính các em sáng tạo.

Mục lục Những Bài Làm Văn Mẫu 8 tập 1:

Lời nói đầu
Phần 1: Văn tự sự
Phần 2: Tự sự kết hợp với văn miêu tả và biểu cảm
Phần 3: Văn thuyết minh
Phần 4: Những bài dành cho học sinh giỏi

Mục lục Những Bài Làm Văn Mẫu 8 tập 2:

Lời nói đầu
Phần 1: Văn thuyết minh
Phần 2: Văn nghị luận
Phần 3: Những bài dành cho học sinh giỏi

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,