Đề kiểm tra HK2 môn Toán 12 TP Cần Thơ năm 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 trường TP Cần Thơ, Sở giáo dục và đào tạo TP Cần Thơ năm học 2017 – 2018. Có đáp án.

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi Toán 12 - Tags: , , ,