Đề kiểm tra HK2 môn Toán 12 tỉnh Bạc Liêu năm 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 – 2018. Có đáp án.

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi Toán 12 - Tags: , , ,