Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 – 2009

Sở giáo dục và đào tạo Nam Định, đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên năm học 2008 – 2009. Thời gian làm bài: 180 phút.

Ngày thứ nhất: 
Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 - 2009
Ngày thứ hai: 
Đề thi học sinh giỏi Toán 12 THPT chuyên tỉnh Nam Định 2008 - 2009-1

Đề thi Toán 12 - Tags: , , ,