Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Biết được đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Hà Nội năm 2018, các em học sinh lớp 12 có thể tham khảo và so sánh với bài làm của mình.

Chiều ngày 15/3, toàn bộ học sinh lớp 12 tại Hà Nội bước vào kì thi khảo sát chất lượng. Theo một số giảng viên giảng dạy môn Toán lớp 12, đây là cuộc thi khảo sát được tổ chức quy mô tương đối như Kỳ Thi THPT Quốc gia để giúp cho các thí sinh có thể chuẩn bị kiến thức, sẵn sàng đối mặt tâm lý, áp lực kỳ thi để đạt điểm cao nhất cho Kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Ngoài quy mô thì đề thi khảo sát có cấu trúc, nội dung tương tự như đề thi THPT quốc gia 2018 với số lượng câu hỏi và giới hạn kiến thức nằm trong phạm vi chương trình Toán lớp 11 và Toán lớp 12. Vì thế hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật phần đáp án để các thí sinh có thể đối chiếu với kết quả và tự đánh giá năng lực bản thân và số điểm của mình.

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Đáp án đề khảo sát môn Toán lớp 12 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Trên đây là đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Sở GD Hà Nội do các thầy cô dạy Toán cấp 3 giải đáp. Các em tham khảo đáp án đề khảo sát chất lượng môn Toán và đối chiếu với kết quả của mình, phần đáp án đúng là lựa chọn đánh dấu màu vàng.

Đề thi Toán 12 - Tags: ,