Đề kiểm tra HK1 môn Địa Lí 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa Lí lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 45 phút.

Đề kiểm tra HK1 môn Địa Lí 9 tỉnh Vĩnh Phúc 2019-2020

Đề thi - Tags: , , , , ,