Đề thi giáo viên giỏi huyện cấp THCS môn Toán huyện Thanh Chương

Đề thi giáo viên giỏi huyện cấp THCS môn Toán, phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Thi ngày 7/12/2019. Thời gian làm bài 120 phút.

Đề thi giáo viên giỏi huyện cấp THCS môn Toán huyện Thanh Chương

Đề thi - Tags: ,