Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ Văn 9 huyện Thanh Trì 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 10 tháng 12 năm 2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ Văn 9 huyện Thanh Trì 2019-2020

Đề thi - Tags: , , , ,