Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ Văn 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 12 tháng 12 năm 2019.

Đề kiểm tra HK1 môn Ngữ Văn 9 quận Hoàn Kiếm 2019-2020

Đề thi - Tags: , , , , ,