Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới các thầy cô và phụ huynh, các em học sinh Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5.

Chuyên đề dành cho học sinh khá giỏi lớp 5 được phân ra thành các chuyên đề ứng với các dạng toán bồi dưỡng.

CHUYÊN ĐỀ 1:

SO SÁNH PHÂN SỐ

A.Những kiến thức cần nhớ:

1. Khi so sánh hai phân số:

– Có cùng mẫu số: ta so sánh hai tử số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

– Không cùng mẫu số: thì ta quy đồng mẫu số rồi so sánh hai tử số của các phân số đã quy đồng được.

2. Các phương pháp khác:

– Nếu hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn.

– So sánh với 1.

– So sánh “phần bù” với 1 của mỗi phân số:

+ Phần bù với đơn vị của phân số là hiệu giữa 1 và phân số đó.

+ Trong hai phân số, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn và ngược lại.

1 – a/b < 1 – c/d thì a/b > c/d.

Ví dụ: So sánh các phân số sau bằng cách thuận tiện nhất: 2000/2001 và 2001/2002.

Bước 1: Tìm phần bù

Ta có: 1 – 2000/2001 = 1/2001

1 – 2001/2002 = 1/2002

Bước 2: So sánh phần bù với nhau, kết luận hai phân số cần so sánh

Vì 1/2001 > 1/2002 nên 2000/2001 < 2001/2002.

* Chú ý: Đặt A = Mẫu 1 – tử 1

B = mẫu 2 – tử 2

Cách so sánh phần bù được dùng khi A = B. Nếu trong trường hợp A B ta có thể sử dụng tính chất cơ bản của phân số để biến đổi đưa về 2 phân số mới có hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số bằng nhau.

*Chú ý: Các bạn hãy like và chia sẻ bài viết, like page Trung tâm Gia sư Hà Nội. Cuối cùng comment địa chỉ email bên dưới thì sẽ nhận được tài liệu.

Toán lớp 5 - Tags: , ,