Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1

Đề cương ôn tập học kì I Toán lớp 5 được Gia sư Hà Nội sưu tầm và tổng hợp giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Toán lớp 5 học kì 1.

Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt kết quả tốt trong học tập, sẵn sàng cho kì thi cuối học kì I sắp tới.

Phần I: Phân số

1) Phép cộng và trừ phân số:

a) Tính:

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1

b) Tìm x:

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1

2. Phép nhân và chia phân số:

a) Tính:

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1

b) Tìm x

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1

Phần II: Giải toán

1) Tổng – Tỉ:

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nửa chu vi bằng 256m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

2) Hiệu tỉ:

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

3. Giải toán tỉ số:

Bài 1: Mua 12 quyển vở hết 30 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài 2: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Phần III: Bảng đơn vị đo

1) Bảng đơn vị đo độ dài:

Lớn hơn mét

Mét

Bé hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

mm

1m = 10dm

= 1/10 dam

2) Bảng đơn vị đo khối lượng:

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

tấn

tạ

yến

kg

hg

dag

g

1kg = 10hg

= 1/10 yến

3) Bảng đơn vị đo diện tích:

Lớn hơn mét vuông

Mét vuông

Bé hơn mét vuông

km2

hm2

dam2

m2

dm2

cm2

mm2

1m= 100dm2

= 1/10 dam2

4) Luyện tập:

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = … dm                 375cm = … m             4km 37m = m                 354dm = …m…dm

b) 19 yến = …kg                 203kg = … tấn            2006g = … kg … g         3tấn 7yến = … kg

c) 5cm2 = … mm2              6m 235dm2 = m2          2006m2 = … dam2… m2

Phần IV: Số thập phân

1. Đọc – viết số thập phân:

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1-4

Đề cương ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 1-5

3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 40% chiều dài. Chu vi bằng 196m.

a) Tính diện tích thửa ruộng.

b) Người ta chia diện tích thửa ruộng thành hai phần để trồng lúa và đào ao thả cá. Diện tích trồng lúa kém diện tích đào ao là 140m2. Tính diện tích mỗi phần.

4. Mẹ có 5 000 000 đồng đem gửi tiết kiệm với lãi xuất 1,2% một tháng.

a) Hỏi sau một tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

b) Hỏi sau hai tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền?

5. Lớp 5B có số học sinh nam là 12 em chiếm 40% số học sinh trong lớp.

a) Tính số học sinh nữ.

b) Tính số học sinh cả lớp.

Toán lớp 5 - Tags: ,