Các dạng bài toán tính nhanh phân số lớp 5

Dạng Toán tính nhanh phân số là dạng bài toán khó dành cho học sinh lớp 5. Với dạng toán này các em cần phải có phương pháp giải nhanh, chính xác.

Có 6 dạng tính nhanh phân số đó  là:

– Dạng 1: Tổng nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu của phân số sau gấp mẫu số của phân số liền trước 2 lần.

– Dạng 2: Tính tổng của nhiều phân số có tử số bằng nhau và mẫu số của phân số liền sau gấp mẫu số của phân số liền trước n lần ( n>1).

– Dạng 3:  Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n ( n > 0); mẫu số là tích của hai thừa số có hiệu bằng n và thừa số thứ 2 của mẫu phân số liền trước là thừa số thứ nhất của mẫu số liền sau.

– Dạng 4: Tính tổng của nhiều phân số có tử số là n, có mẫu số là tích của 3 thừa số thứ nhất n đơn vị và hai thừa số cuối của mẫu phân số liền trước là 2 thừa số đầu của mẫu phân số liền sau.

– Dạng 5: Tính tích của nhiều phân số trong đó tử số của  phân số này có quan hệ với tỉ số với mẫu số của phân số kia.

– Dạng 6: Vận dụng tính chất của 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc ở mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả mẫu số và tử số rồi thực hiện rút gọn biểu thức.

Ngoài ra còn một số bài toán không thuộc 6 dạng ở trên.

Đọc tài liệu hướng dẫn giải các bài toán tính nhanh về phân số Toán lớp 5 dưới đây:

 
Toán lớp 5 - Tags: