Tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES, FX 570VN plus

Timgiasuhanoi.com chia sẻ cách tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES và FX 570VN plus. Các em thực hành qua ví dụ bên dưới.

Hướng dẫn giải phương trình bậc 2 có nghiệm chứa căn thức.

Các bạn tham khảo ví dụ dưới đây:

$ \displaystyle x_{{}}^{2}+5x+3=0$

1. Các bạn nhập biểu thức này: $ \displaystyle \frac{\sqrt{b_{{}}^{2}-4ac-b}}{2a}$

Tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES, FX 570VN plus

2. Bấm [CALC]

3. Lần lượt nhập các hệ số b,c,a (bấm [5][=][1][=][3][=]), màn hình xuất hiện nghiệm thứ nhất

$ \displaystyle \frac{-5+\sqrt{13}}{2}$

Tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES, FX 570VN plus-1

4. Các bạn bấm [>][>][-][=] các bạn có nghiệm thứ hai !

Tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES, FX 570VN plus-2

Tính nghiệm phương trình bậc hai chứa căn bằng máy tính casio FX 570ES, FX 570VN plus-3

(“tham khảo Trần Ngọc Ánh Phương – kinhnghiemhoctap.blogspot.com”)

Tin tức - Tags: , , ,