Hướng dẫn học sinh hình thành cách nhẩm phép trừ

Hướng dẫn học sinh thao tác với que tính sau đó hình thành cách nhầm (tư duy không phụ thuộc vào que tính). Thực hiện phép trừ 11 – 5.

Hướng dẫn học sinh tiểu học cách tính nhẩm đối với phép trừ.

BÀI: 11 trừ đi một số: 11 – 5
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHƯ SAU:
1. Thao tác với que tính:
– Lấy ra 11 que tính (bằng cách lấy 1 bó chục và 1 que lẻ)
– Nêu vấn đề: tìm cách tính nhanh
11 – 5
– Hướng dẫn cách trừ trên que tính như sách giáo khoa:
+ Trước hết bớt đi 1 que lẻ, còn lại mấy que (10 que).
+ Còn phải bớt bao nhiêu que nữa? (4 que), vì sao em biết
(5 – 1 = 4)
+ 10 trừ 4 còn mấy? (còn 6).
+Vậy: 11 que tính trừ 5 que tính bằng 6 que tính.
2. Hình thành cách nhẩm: (tư duy không phụ thuộc vào que tính).
– Muốn nhẩm 11 trừ đi một số (có nhớ), ta đưa về 10 trừ đi một số bằng cách:
+ Tách 1 ở số bị trừ đưa về 10 (cách nhẩm:
5 tách 1 còn 4)
+ 10 trừ 4 bằng 6. Vậy: 11 – 5 = 6.
(vừa nêu vừa chỉ trên phép tính cho HS quan sát)
– Nhẩm nháp:
HD HS nhẩm phép tính khác,
VD:
11 – 3 như sau:
3 tách 1 còn 2. 10 – 2 = 8. Vậy 11 – 3 = 8
3. Tổ chức nhẩm các phép tính còn lại như SGK, để hình thành bảng trừ (11 trừ đi 1 số).
4. Hoạt động 4: Cho HS đọc ghi nhớ bảng trừ vừa lập được.
5. Hoạt động 5: Luyện tập thực hành
Chú ý:
Khi dạy mở rộng ra cách nhẩm dựa vào phép cộng: 11 – 5 = ?
ta nhẩm 5 + ? = 11 (5+6=11; vậy 11-5=6)

Tin tức - Tags: , ,