Ebook Tuyển chọn một số dạng Hình học 9

Để góp phần nâng cao chất lượng học tập môn toán nói chung và phần hình học nói riêng, cũng như nhu cầu luyện thi và tự học mồn hình của học sinh để thi vào các trường phổ thông trung học hoặc các trường chuyên của các tỉnh, thành phố, trung ương. Chúng tôi cho xuất bản cuốn ebook “Tuyển chọn một số dạng toán hình học 9”.

Nội dung cuốn sách bám sát các nội dung cơ bản của môn học. Ngoài ra có một số vấn để nâng cao dành cho những học sinh giỏi. Mỗi vấn đề được bắt đầu bằng việc nhắc lại một số kiến thức cần cho việc giải toán. Tiếp theo là giới thiệu phương pháp giải, hệ thống các bài tập và sau cùng là hướng dẫn giải hoặc đáp số các bài tập đó. Cuối sách chúng tồi có thêm phần phụ lục giới thiệu các đề thi vào các khối chuyên của trường đại học KHTN thuộc ĐHQG Hà Nội.

Tuy nhiên, nội dung và hình thức trình bày của tài liệu có thể chưa tốt. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sự cảm thông của các bậc phụ huynh, các bạn đồng nghiệp, các em học sinh để lần xuất bản tiếp theo chất lượng của tài liệu tốt hơn. Những góp ý có thể gửi theo địa chỉ: Khối chuyên Toán – Tin, Khoa Toán – Cơ – Tin học, ĐHKHTN – ĐHQG – Hà Nội, hoặc theo số điện thoại (04) 6408014.

Đọc sách Tuyển chọn một số dạng hình học 9:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,