Ebook Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 1, Tập 2

Cuốn ebook Nâng cao và phát triển Toán 8 thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở, nhằm giúp cho bạn đọc : các học sinh khá và giỏi Toán, các thầy cô giáo day Toán một tài liệu tham khảo đào sâu môn Toán dưới dạng bài tập nâng cao và các chuyên đề có kèm theo bài tập vận dụng.

Khi biên soạn cuốn sách này, tác giả sử dụng các cuốn Một số vấn đề phát triến Đại số 8, Toán nâng cao Đại số 8, Một số vấn đề phát triến Hình học 8, đồng thời chỉnh lí và bổ sung cho phù hợp với chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuốn sách gồm hai phần : Đại số và Hình học.

Phần Đại số gồm các chương I, II và ba chuyên đề :

Phần Hình học gồm các chương II, IV và hai chuyên đề :

Đọc sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 1

Đọc sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Tập 2

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,