Cẩm Nang Ôn Luyện Học Sinh Giỏi Tiếng Anh THCS – Phan Thị Minh Châu

Cuốn ebook Cẩm Nang Ôn Luyện Học Sinh Giỏi Tiếng Anh THCS – Phan Thị Minh Châu gồm có các chuyên đề ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nói, đoc, viết nâng cao và các bài tập luyện theo cấu trúc đề thi Học sinh giỏi Tiếng Anh THCS và đề thi vào trường chuyên.

Ngoài ra trong cuốn sách này còn có: Hướng dẫn làm các dạng bài thi Học sinh giỏi Tiếng Anh THCS Hướng dẫn chi tiết đáp án và Tuyển tập các đề thi Học sinh giỏi Tỉnh môn Tiếng Anh THCS và để thi vào trường chuyên.

Các bài thi Học sinh giỏi Tiếng Anh và các bài thi vào Trường chuyên, lớp chọn luôn luôn là các bài thi đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng đầy hấp dẫn đối với các em có niềm đam mê học Tiếng Anh và muốn học Tiêng Anh giỏi để có thể sử dụng Tiếng Anh tốt trong công việc tương lai của mình. Một số em có thể chưa đạt được kết quả cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi có lẽ vì các em chưa được cung cấp các kiến thức nâng cao của chương trình học một cách đầv đủ, cũng có thể các em chưa có kĩ năng làm bài thi và cũng chưa quen các dạng bài thi. Chính vì thế, cuốn sách “Cẩm nang Ôn luyện học sinh giỏi Tiếng Anh Trung học cơ sở” là cuốn sách được biên sọan với mục đích giúp các em học sinh có thê tự mình đào sâu kiến thức trên nền tảng kiến thức sách giáo khoa, tự mở rộng kiến thức ngôn ngữ, tự ôn luyện các dạng bài thi phổ biến của các kỳ thi học sinh giỏi để có thể tham gia và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi và các kỳ thi vào trường chuyên Anh, lớp chọn. Cuốn sách cùng sẽ giúp các em phổ thông cơ sở tự trang bị cho mình một vốn kiến ngôn ngữ nâng cao, để sau này có thể tham gia các kỳ thi vào Cao đẳng, Đại học hay tham gia các kỳ thi Tiếng Anh mang tầm quốc tế.

Ngoài ra, cuốn sách còn có Phần Giới thiệu một số đề thi học sinh giỏi trong những năm gần đây và Phần đáp án các bài tập Ôn luyện và các đề thi.

Link download tải về: https://drive.google.com/file/d/1q0obQsBMjdkKG3GkZ3d2uiSdjNReDWWm/view

Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,