Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 8

Cuốn Ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8 chia thành 10 chủ đề: Chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phương trình bậc nhất.

Và các chuyên đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình bậc nhất, các bài toán về số học, bất đẳng thức, bài toán tổng hợp, một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên.

Trong mỗi chuyên đề lại được chia ra làm 4 phần: kiến thức cơ bản, ví dụ minh họa, bài tập vận dụng và hướng dẫn giải.

Sách phù hợp cho các em học sinh đang học Toán lớp 8.

Đọc sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 8:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: , ,