Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 2 tháng 6 năm 2019.

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020

Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn TP Hồ Chí Minh 2019-2020-1

Đề thi - Tags: , , , ,