Đề thi vào 10 môn Ngữ Văn tỉnh Long An 2019-2020

Đề thi môn Ngữ Văn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Long An năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 4 tháng 6 năm 2019.

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
(Ngữ văn 9, tập 2)

a) Ngữ liệu trên được trích trong văn bản nào? Tác giả? Văn bản được viết theo thể thơ gì?

b) Em hiểu thế nào về nghĩa của từ “mặt trời” trong câu thơ Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ? Việc tác giả sử dụng từ “mặt trời” trong câu thơ này có dụng ý gì?

Câu 2: (1,0 điểm)

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
(Ca dao)

Hãy cho biết câu ca dao trên liên quan đến phương châm hội thoại nào? Trình bày nội dung của phương châm hội thoại đó.

Câu 3: (2,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

[…] Tôi hãy còn nhớ buổi chiều hôm đỏ – buổi chiều sau một ngày mưa rừng, giọt mưa còn đọng trên lá, rừng sáng lấp lánh. Đang ngồi làm việc dưới tấm ni lông nóc, tôi bỗng nghe tiêng kêu. Từ con đường mòn chạy lẫn trong rừng sâu, anh hớt hải chạy về, tay cầm khúc ngà đưa lên khoe với tôi. Mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được quà.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

a) Xác định thành phần biệt lập có trong ngữ liệu trên. Hãy cho biết đó là thành phần biệt lập gì? Nêu khái niệm thành phần biệt lập đó.

b) Vê mặt hình thức, các câu trong ngữ liệu trên được liên kết với nhau bằng phép liên kết gì? Chỉ ra từ ngữ liên kết.

PHẦN II: LÀM VĂN (5,0 điểm)

Cảm nhận của em vê nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê (Ngữ văn 9 tập 2).

Đề thi - Tags: , , ,