Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021

Đề minh họa khảo sát năng lực vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS và THPT Lômônôxốp, Hà Nội năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút.

(Đề gồm 04 trang, học sinh làm bài vào đề này)

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-1

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-2

Đề minh họa thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh trường Lômônôxốp 2020-2021-3

Đề thi - Tags: , , ,