Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9, trường THCS Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội năm học 2015-2016. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016

Hướng dẫn chấm và đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Đỗ Động 2015-2016:

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-1

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-2

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-3

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-4

Đề thi - Tags: , , ,