Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9, trường THCS Đỗ Động, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, năm học 2015-2016. Có đáp án và biểu điểm chấm.

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-1

Đáp án và biểu điểm Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016:

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-2

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-3

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-4

Đề thi HSG môn Hóa học lớp 9 THCS Đỗ Động 2015-2016-5

Đề thi - Tags: , , ,