Tiếp Cận Phương Pháp Và Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế – Trần Công Diêu

Cuốn sách Tiếp cận phương pháp và vận dụng cao trong trắc nghiệm bài toán thực tế – Trần Công Diêu, Nguyễn Văn Quang gồm 444 trang phân dạng, tuyển chọn và hướng dẫn giải các bài toán trắc nghiệm thực tế và các bài toán vận dụng cao trong các đề thi thử môn Toán.

Nội dung cuốn sách gồm có:

Tóm tắt

Chương 1. Bài toán vận dụng cao chuyên đề ứng dụng đạo hàm

Chủ đề 1. Các bài toán thực tế ứng dụng đạo hàm để giải
+ Dạng 1. Một số bài toán ứng dụng về kinh doanh, sản xuất trong đời sống
+ Dạng 2. Một số bài toán ứng dụng về chuyển động
Chủ đề 2. Tìm giá trị của tham số để hàm số đơn điệu trên miền D
Chủ đề 3. Giải và biện luận phương trình, bất phương trình dựa vào hàm số
Chủ đề 4. Tìm giá trị của tham số để hàm số có cực trị thỏa mãn các yếu tố đặc biệt
Chủ đề 5. Tìm giá trị của tham số để 2 hàm số giao nhau thỏa mãn các yếu tố đặc biệt
Chủ đề 6. Tìm giá trị của tham số để tiếp tuyến của hàm số thỏa mãn các yếu tố đặc biệt

Chương 2. Bài toán vận dụng cao chuyên đề hàm số mũ, logarit

Chủ đề 1. Tính số chữ số của một số tự nhiên
Chủ đề 2. Các dạng bài toán lãi suất
Chủ đề 3. Các dạng toán khác: Hàm số mũ và hàm số logarit còn được áp dụng trong các bài toán tính dân số, tính lượng khí, tính độ pH

Chương 3. Bài toán vận dụng cao nguyên hàm, tích phân

Chủ đề 1. Các bài toán nguyên hàm
Chủ đề 2. Các bài toán tích phân
Chủ đề 3. Ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích
Chủ đề 4. Ứng dụng tích phân giải bài toán vật lý và bài toán thực tế

Chương 4. Bài toán vận dụng cao số phức

Chủ đề 1. Các bài toán tính toán số phức
Chủ đề 2. Phương trình số phức
Chủ đề 3. Các bài toán liên quan đến biểu diễn điểm, tập hợp điểm

Chương 5. Bài toán vận dụng cao hình học không gian

Chủ đề 1. Thể tích khối đa diện
Chủ đề 2. Mặt cầu – Khối cầu
Chủ đề 3. Mặt nón – Khối nón
Chủ đề 4. Mặt trụ – Khối trụ
Chủ đề 5. Ứng dụng hình học không gian giải các bài toán thực tế
Chương 6. Bài toán vận dụng cao hình học Oxyz
Chủ đề 1. Tọa độ của điểm và vectơ trong không gian
Chủ đề 2. Mặt phẳng trong không gian
Chủ đề 3. Đường thẳng trong không gian
Chủ đề 4. Mặt cầu

*Link tải về cuốn sách: Tiếp Cận Phương Pháp Và Vận Dụng Cao Trong Trắc Nghiệm Bài Toán Thực Tế bản word.

Sách tham khảo - Tags: ,