Bồi dưỡng học sinh giỏi toán tổ hợp, rời rạc – Nguyễn Văn Thông

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các bạn cuốn sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán tổ hợp, rời rạc của nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Thông.

Quyến sách này sẽ được chia làm sáu chương.
Chương 1: Ánh xạ và lực lượng của các tập hợp.
Chương 2: Phép đếm, tổ hợp, chinh hợp và các mở rộng.
Chương 3: Trình bày về đồ thị, các định nghĩa định lý căn bản thường dùng cho học sinh chuyên Toán theo giới hạn chương trình của Bộ giáo dục.
Chương 4: Trình bày về tô màu gồm những khái niệm cơ bản, các định lý thường sử dụng trong giải Toán phổ thông theo giới hạn chương trình của Bộ giáo dục.
Chương 5: Toán tổ hợp và thi HSG
Chương 6: Nguyên lý Dirichlet – Định lý Ramsey
– Trình bày theo quan điểm lý thuyết với những chứng minh định lý, ví dụ minh họa, bài tập áp dụng, bài tập tự luyện.
– Bài tập chọn lọc từ mức độ trung bình cho đến khá, giỏi, các đề thi toán quốc gia, quốc tế.
– Chứng minh nhiều bài toán chìa khóa, đế nhìn nhận vấn đề đơn giản hơn.
– Các định lý về tổ hợp thường sử dụng phương pháp ánh xạ, phương pháp song ánh đế chứng minh.
– Các bài toán về đồ thị dựa vào logic đế suy luận và chứng minh cố gắng đưa ra nhiều bài toán chìa khóa đế học sinh dễ áp dụng và vận dụng.

Đây là vấn đề khó nhưng tác giả mong muốn góp phần mình vào kỹ năng làm toán rời rạc cho học sinh chuyên toán nên không khỏi tránh sai sót. Rất mong góp ý của các bạn đồng nghiệp và các em học sinh.

Đọc ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi toán tổ hợp, rời rạc – Nguyễn Văn Thông:

Ebook, Sách tham khảo - Tags: , , ,