Tuyển tập ebook 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4

Trung tâm Gia sư Hà Nội gửi tới các bạn Tuyển tập ebook 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4. Đây là ebook tổng hợp các đề thi của kì thi này.

Kì thi diễn ra từ năm 1995 đến 2013, trải qua 19 kì thi tại THPT chuyên Lê Hồng Phong – tp. Hồ Chí Minh.

Click vào tên từng ebook đề thi để xem.

Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Lịch sử 11

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Ngữ văn

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Sinh học 10

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Tiếng Anh 10

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Tiếng Anh 11

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 11

 
[collapse]
Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lý 11

 
[collapse]
Đề thi, Ebook, Sách tham khảo - Tags: ,