Thầy Xuân Huynh nhận dạy kèm môn Hóa cấp 2

Thầy Xuân Huynh có nhiều kinh nghiệm dạy Hóa cho các em học sinh cấp 2 học kém ở môn này. Thầy rất vui tính và hòa đồng với học sinh.

Thầy Xuân Huynh nhận dạy kèm môn Hóa cấp 2

Gia sư Hóa - Tags: , ,