Gia sư Hóa

Trung tâm Gia sư Hà Nội có đội ngũ gia sư Hóa học đông đảo, tất cả giáo viên đều từng là học sinh giỏi hóa, có chuyên môn giảng dạy môn Hóa.