Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông

Bản chất của phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp là gì? Cơ sở khoa học và vận dụng phương pháp trình bày trực quan trong dạy học.

Sau khi đọc hết tài liệu phương pháp dạy học này các bạn sẽ nắm được

– Bản chất của phương pháp trình bày dụng cụ trực quan

– Cơ sở khoa học của phương pháp trình bày dụng cụ trực quan

– Các loại phương tiện dạy học trực quan

– Vận dụng phương pháp trình bày trực quan trong dạy học kỹ thuật

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thôngNội dung cuốn sách gồm các chương:

– Chương 1: Khái niệm chung về phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

– Chương 2: Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp được áp dụng ở các môn học trong trường phổ thông như: Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật công nghệ…

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Tin tức - Tags: