Lý thuyết cấp số nhân

Lý thuyết cấp số nhân: định nghĩa cấp số nhân, số hạng tổng quát của cấp số nhân, tính chất, tổng n số hạng đầu.

Lý thuyết cấp số nhân

Đại số, Toán lớp 11 - Tags: ,