Hướng dẫn cách cộng các phân số – Toán lớp 4

Cách cộng các phân số có cùng mẫu số tương đối đơn giản. Nếu cộng các phân số khác mẫu số thì các em cần phải quy đồng mẫu số rồi cộng chúng lại với nhau.

Như đã nói ở trên, khi cộng các phân số có cùng mẫu số, các em tiến hành cộng các tử số với nhau, giữ nguyên mẫu số. Chú ý sau khi cộng tiến hành rút gọn phân số về phân số tối giản (nếu cần).

Ví dụ 1: $ \displaystyle \frac{6}{5}+\frac{3}{5}=\frac{6+3}{5}=\frac{9}{5}$

Ví dụ 2: $ \displaystyle \frac{7}{3}+\frac{5}{3}=\frac{7+5}{3}=\frac{12}{3}=4$

Hướng dẫn cộng các phân số không cùng mẫu số

Với phép cộng các phân số không cùng mẫu số thì các em thực hiện các bước sau:

Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số.

Bước 2: Tử số của phân số kết quả là TỔNG của các tử số. Mẫu số của phân số kết quả là Mẫu Số Chung vừa tìm được ở bước 1.

Bước 3: Rút gọn phân số kết quả về phân số tối giản (nếu cần).

Ví dụ 1: Tính $ \displaystyle \frac{3}{4}+\frac{1}{2}$

Giải:

$ \displaystyle \frac{3}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+\frac{1\times 2}{2\times 2}=\frac{3}{4}+\frac{2}{4}=\frac{3+2}{4}=\frac{5}{4}$

Ví dụ 2: Tính $ \displaystyle \frac{5}{3}+\frac{1}{2}$

Giải:

$ \displaystyle \frac{5}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5\times 2}{3\times 2}+\frac{1\times 3}{2\times 3}=\frac{10}{6}+\frac{3}{6}=\frac{10+3}{6}=\frac{13}{6}$

*Ghi chú: Khi bố mẹ có khó khăn khi dạy các con cộng các phân số. Hãy comment bên dưới để đội ngũ Gia sư Hà Nội trợ giúp nhé.

Tin tức - Tags: ,