Cách trừ phân số cho phân số – Toán lớp 4

Ở bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội sẽ hướng dẫn các em cách trừ phân số cho phân số. Tính phép trừ các phân số có cùng mẫu số, không cùng mẫu số.

Với các phân số có cùng mẫu số, các em tiến hành trừ các tử số cho nhau, giữ nguyên mẫu số. Chú ý sau khi trừ tiến hành rút gọn phân số về phân số tối giản (nếu cần).

Ví dụ 1: $ \displaystyle \frac{6}{5}-\frac{3}{5}=\frac{6-3}{5}=\frac{3}{5}$

Ví dụ 2: $ \displaystyle \frac{7}{3}-\frac{1}{3}=\frac{7-1}{3}=\frac{6}{3}=\frac{1}{2}$

Hướng dẫn phép trừ các phân số không cùng mẫu số

Với phép trừ các phân số không cùng mẫu số thì các em thực hiện các bước sau:

Bước 1: Quy đồng mẫu số các phân số.

Bước 2: Tử số của phân số kết quả là HIỆU của các tử số. Mẫu số của phân số kết quả là Mẫu Số Chung vừa tìm được ở bước 1.

Bước 3: Rút gọn phân số kết quả về phân số tối giản (nếu cần).

Ví dụ 1: Tính $ \displaystyle \frac{3}{4}-\frac{1}{2}$

Giải:

$ \displaystyle \frac{3}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}-\frac{1\times 2}{2\times 2}=\frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{3-2}{4}=\frac{1}{4}$

Ví dụ 2: Tính $ \displaystyle \frac{5}{3}-\frac{1}{2}$

Giải:

$ \displaystyle \frac{5}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5\times 2}{3\times 2}-\frac{1\times 3}{2\times 3}=\frac{10}{6}-\frac{3}{6}=\frac{10-3}{6}=\frac{7}{6}$

*Ghi chú: Khi bố mẹ có khó khăn khi dạy các con trừ các phân số. Hãy comment bên dưới để đội ngũ Gia sư Hà Nội trợ giúp nhé.

Tin tức - Tags: ,