Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên ngoại ngữ, ĐH quốc gia Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 9/5/2019. Có đáp án.

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ 2018-2019 có đáp án

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ 2018-2019 có đáp án-1

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ 2018-2019 có đáp án-2

Đề thi HK2 môn Toán lớp 10 THPT chuyên ngoại ngữ 2018-2019 có đáp án-3

Đề thi Toán 10 - Tags: , , , ,